Guinnessov rekord firmy KARPOL
7ce8446d0bfd3c6f72a61c91cc57552c

Firma KARPOL vytvorila Guinnessov rekord – vyrobila najdhlšiu garnižu na svete.

Rekord bol vytvorený 28. Októbra 2014 na pracovisku v Dobrej. Počas prípravy na vytvorenie rekordu pracovníci firmy KARPOL museli v prvom rade vybudovať špeciálnu stenu na ktorej bola garniža pripevnená. Po primontovaní garniže na stenu bola po celej dĺžke zavesená záclona a začalo sa oficiálene  meranie, ktoré prebehlo za pomoci certifikovaných a kalibrovaných meracích prístrojov použivaných v geodézii. Meranie vykonal pracovník geodézie za pomoci dvoch nezávislých svedkov a architekta. Rekordná dĺžka po zmeraní dosiahla 127,20metrai stanovila nový svetový rekord.

Firma KARPOL obdržala certifikát GUIENNESS WORLD RECORDS, a rekord bol zapísaný do Guinessovej knihy rekordov.

Kliknij ENTER aby wyszukać lub ESC aby zamknąć