Jubileum firmy KARPOL – 25rokov od založenia firmy
75c73348b20de6d972214be60da78674

Dňa 29.11.2014 sa v Limanowskom dome kultury prebehla slávnosť k 25.výročiu založenia firmy KARPOL. Pozvaný hostia z Poľska, Bulharska, Srbska ,Chorvátska, Českej republiky ,Rumunska a Slovenska sa zabávali v rytmoch národných piesní poľska a balkánu.

Na začiatku oslavy majiteľ firmy KARPOL Jozef Kurek čo najsrdečnejšie privítal hostí a v krátkosti predstavil históriu firmy od roku 1989 do roku 2014. Počas predstavovania použil historické dokumenty,výkresy,certifikáty a povolenia ktoré boli v minulosti potrebné čo spôsobilo jemné pobavenie v radoch pozvaných hostí.

Počas oficiálnej časti boli odmenený aj terajší najlepší zamestnanci firmy a nezabudlo sa aj na odmenu pre bývalých pracovníkov .

Nezabudlo sa aj na pozvaných hostí zo zahraničia, dodávateľov surovín a obchodných partnerov. Každý z hostí dostal spomienkový darček vyrobený z dreva z dôvodu ,že základným výrobným kameňom firmy KARPOL na začiatku bolo drevo a doteraz je hlavným výrobným materiálom .

Po skončení oficiálnej častí pripravili zamestnaci firmy pre majiteľa malú humornú gratuláciu vo veršoch a počas gratulácie mu odovzadali ručne maľovaný obraz olejovými farbami a kyticu 25ruží vo firemných farbách.

Kliknij ENTER aby wyszukać lub ESC aby zamknąć